Priorităţile AQUATERM-ului pe termen scurt şi mediu

Zilele trecute am purtat o discuţie foarte interesantă şi aplicată cu preşedintele Consiliului de Administraţie, ec. Ionuţ Andrei. Am dovedit încă o dată că dumnealui, ca şi managerul general jr. Claudia Mihăilescu, şi-a luat atribuţiunile în serios şi după ce a făcut toate analizele, a stabilit cu colegii din conducere măsurile ce se impun pentru atingerea obiectivelor pe care şi le-au fixat privind rentabilizarea societăţii ce deţine monopolul serviciilor din domeniul apei şi canalizării în Curtea de Argeş şi în câteva din localităţile rurale din zonă.

Reorganizarea

- D-le preşedinte, care au fost primele măsuri pe care le-aţi implementat în societate?
- După ce am analizat situaţia, am decis cu colegii adoptarea unor măsuri de reorganizare, care priveau şi redistribuirea personalului, dar şi modul de lucru. Astfel, d-na ing. Ionica Radu, ca specialist care are o considerabilă vechime şi cunoaşte traseele pe care s-au executat lucrări de către angajaţii de la AQUATERM, se va ocupa acum de documentaţiile indispensabile pentru desfăşurarea şi eficientizarea activităţii firmei. De asemenea, va avea de îndeplinit şi anumite sarcini de natură tehnică, aşa cum ar fi cele ce ţin de montarea unor aerisitoare automate pe reţea. Acestea sunt menite să elimine ceea ce numim "lovituri de berbece" survenite la revenirea alimentării după întreruperea furnizării de apă. Jr. Răzvan Bădescu se va ocupa strict de partea juridică, pe care o considerăm extrem de importantă, fiind derobat de sarcinile suplimentare pe care le avea anterior pe linie comercială. De asemenea, am introdus un sistem informativ complex de monitorizare a activităţii din toate sectoarele, prin fişe de lucru completate zilnic de către şefii de echipe, compartimente şi sectoare. Astfel putem evalua mai bine activitatea, eliminând timpii morţi şi redistribuind şi forţa de muncă încât să acoperim sarcinile de serviciu ce le revin tuturor conform fişei postului.
- În discuţia precedentă ne-aţi vorbit despre monitorizarea activităţii de citire a contoarelor şi de nevoia de a aduce la zi indexurile date de abonaţi...
- Şi aici am luat măsuri concrete pentru a reveni la o situaţie de normalitate prin controlul activităţii casierilor încasatori care acţionează în teren şi au obligaţia citirii contoarelor la abonaţi. Bineînţeles că nu putem face un control strict 100%, dar cel puţin trimestrial trebuie citite aceste contoare şi corelate cu înregistrările din fişele noastre. Din analizele făcute până în prezent, am ajuns la concluzia că media consumurilor unei familii cu doi adulţi este de 10-15 mc apă lunar şi acolo unde sunt cu mult mai mici, trebuie verificate dacă sunt reale datele înscrise. Fiecare casier încasator are fişe în care-şi notează zilnic indexurile abonaţilor vizitaţi, precum şi sumele încasate. Astfel avem o evidenţă ceva mai apropiată de adevăr şi avem posibilitatea de a face verificări prin sondaj a corectitudinii înregistrărilor şi, de ce nu, a sincerităţii angajaţilor noştri. Considerăm că aceasta este o măsură judicioasă, menită să scadă diferenţele între volumul de apă procesat şi cel facturat. În perspectivă, după cum v-am spus, avem în vedere cumpărarea de aparatură performantă prin care să facem, ca la gaze, citiri prin module radio, de la distanţă, fără implicare umană şi, deci, fără dureri de cap! Rog să nu fiu înţeles greşit că aş sugera anumite incorectitudini din partea unor angajaţi!... Această măsură ne va permite - probabil - să creştem încasările şi, totodată, să scădem cheltuielile cu personalul care execută astfel de activităţi de serviciu.
- Se ţine o evidenţă a intervenţiilor la deranjamentele de la reţelele de apă?
- Bineînţeles! Există fişe în care este descrisă intervenţia, cu cauzele depistate, materialul folosit, personalul care a executat lucrările ş.a.m.d. În acest fel reuşim să monitorizăm calitatea lucrărilor şi garanţia dată de buna execuţie pe baza căreia putem ierarhiza pregătirea specialiştilor noştri şi, desigur, salarizarea celor vizaţi! Nu în ultimul rând, pe lista avariilor suferite de branşamente, de exemplu, se înscrie data şi ora înregistrării, ca şi aceea a rezolvării deranjamentului. Pentru noi este imperativ să intervenim operativ, ca să scurtăm la maxim timpul de remediere, pentru a reduce pierderile de apă!
- Cu permisiunea dvs., vă supun atenţiei o situaţie semnalată de către cititorii noştri. Cum trebuie să procedeze cel care este interesat să se branşeze la reţeaua de apă sau de canalizare: să se adreseze Primăriei, pentru că intervenţia se face pe domeniul public sau AQUATERM-ului?
- Fără niciun dubiu, trebuie să se adreseze firmei care are în administrare reţelele de apă şi canalizare! Sigur că există tentaţia de a ne ocoli, pentru a executa - să zicem - lucrările la preţuri modice, cu personal autorizat sau nu, ceea ce nu este legal. Branşările până la cămine trebuie executate de către specialiştii noştri, fie şi pentru că ei întreţin reţelele de apă şi canalizare şi au tot interesul să facă lucrări de calitate!
- Aţi avut cazuri în care nu s-a întâmplat aşa?...
- Am descoperit că trebuie îmbunătăţită relaţia cu angajaţii din administraţia municipală care eliberează autorizaţii de construire de acest gen şi nici măcar nu ne anunţă. Sper ca situaţiile respective să rămână cazuri izolate pe care le vom uita cu toţii. Şi, cu cât mai repede, cu atât mai bine!

Urgenţe

- Pe lista dvs. de priorităţi, care credeţi că ar trebui rezolvate urgent?
- La categoria zero aş trece schimbarea pompelor energofage de la Staţia de tratare a apei de la Cerbureni, pentru care s-au alocat în bugetul municipalităţii din acest an suma de 370.000 lei. Astfel am reduce consumurile de la 200 KW pe pompă la 110 KW. Consumurile de energie şi costurile s-ar reduce, evident, cu 50%, ceea ce nu-i puţin, dacă luăm în calcul că de la 1 aprilie, după majorarea preţului la electricitate, achităm câte 140.000 lei lunar în medie. Economii am putea face şi prin montarea acelor convertizoare de frecvenţă cu elementele de automatizare aferente, pentru reglarea presiunii în magistralele şi reţelele de apă în funcţie de consumul necesar, reducând astfel posibilitatea producerii de avarii. Trebuie să facem eforturi pentru a investi în această aparatură, prin care am putea deroba o parte din personalul ce lucrează la rezolvarea de deranjamente de unele sarcini, ca să-l folosim la verificarea branşamentelor, la realizarea unora noi sau la montarea de apometre.
- Care ar fi următoarea urgenţă?
- Staţia de epurare, pentru realizarea căreia am înţeles că ar fi alocată suma de 2.300.000 lei, deci circa 5 milioane de euro, pe un proiect depus la M.D.R.A.P, care a obţinut finanţare. Aici avem nevoie de o mobilizare maximă atât a noastră, cât şi a factorilor responsabili din administraţia municipală, deoarece la nivel anual, AQUATERM plăteşte amenzi de câte 100.000 lei.
- Anterior s-a vorbit mult despre anumite lucrări pe care ar urma să le execute HIDROELECTRICA la Oeşti, care ar putea ajuta şi la îmbunătăţirea situaţiei de la Staţia de captare a apei...
- Acesta era următorul punct pe care voiam să-l abordăm. Suntem într-o bună relaţie cu ISPH şi am discutat şi rediscutat posibilitatea de a prelua apa gravitaţional, după efectuarea acelor lucrări, ce ne-ar permite să ducem la Cerbureni apă curată, care să nu ne mai dea dureri de cap cu turbiditatea şi nu numai. Dac-am reuşi să facem această nouă captare, am realiza economii de 70 sau 80% lunar, în condiţiile în care - în prezent - costurile sunt de circa 10.000 euro în fiecare lună. Banii astfel obţinuţi i-am putea direcţiona spre alte investiţii ce ne sunt absolut necesare, pentru atingerea obiectivelor fixate! Şi primul lucru care-mi vine în minte este dotarea cu o vidanjă, despre care am mai vorbit şi cu alte ocazii. Spun acest lucru deoarece ştim că trebuie să curăţăm şi să spălăm canalele. Avem deja două echipe de câte doi angajaţi care lucrează în schimburi pe acest sector, deoarece am considerat absolut necesar să fim pregătiţi ca să facem faţă eventualelor viituri!

Majorarea tarifului

- O problemă foarte controversată de fiecare dată a fost creşterea tarifelor pentru apă şi canal. Care mai este situaţia la ora actuală?
- Am solicitat contabilului şef să facă o estimare a veniturilor şi cheltuielilor AQUATERM-ului până la sfârşitul lunii august. Concluzia a fost aceea că dacă nu se implementează măsurile urgente despre care am vorbit, nu se reduc cheltuielile, inclusiv cele cu personalul, şi nu se modifică tarifele, atunci vom fi în situaţia de a înregistra pierderi de 200.000 lei, deci de 2 miliarde lei vechi!
- Liberalii şi-au reiterat intenţia de respingere a acestei măsuri. Aveţi argumente pentru a-i face să-şi schimbe poziţia?
- Noi nu putem acţiona politic sau electoral, ci strict economic, deci suntem obligaţi să fim pragmatici! Fosta conducere a iniţiat cererea de majorare a tarifelor la ANRSC şi noi suntem practic siliţi să cerem Consiliului Local Curtea de Argeş - probabil chiar în şedinţa ordinară din această lună - aprobarea pentru aplicarea lui de la data de 1 iulie. La ora actuală avem un tarif de 6,04 lei/mc şi, dacă ni se aprobă, acesta va creşte la 6,58 lei/mc apă şi canal - ambele incluzând TVA. Ţin să reamintesc faptul că în ultimii ani, mai precis din 2014, nu s-au mai majorat tarifele la Curtea de Argeş nici măcar cu indicele de inflaţie!... În plus, tariful pe care-l vom supune aprobării legislativului a primit undă verde de la ANRSC, însă pe calculele din anii trecuţi, nu pe costurile la zi. Şi după cum spuneam, numai la energia electrică pe care o plătim de la data de 1 aprilie avem costuri suplimentare de circa 40%...
- Concluzionând, majorarea tarifelor la apă şi canalizare este obligatorie?
- Totul depinde de consilierii locali care sunt şi acţionari la AQUATERM şi se vor pronunţa asupra cererii noastre. Cert este faptul că din calculele economice nu mai putem rezista fără acest sprijin. Iar dacă noi punem lacătul pe firmă, va fi foarte grav, căci un oraş fără apă şi canalizare este condamnat la moarte! Departe de mine gândul de a dramatiza, dar consider că am datoria să spun adevărul şi numai adevărul, oricât de dur ar părea pentru unii sau pentru alţii. Eu rămân însă optimist şi în ceea ce priveşte capacitatea de înţelegere a situaţiei în care ne aflăm atât în ceea ce-i priveşte pe acţionarii noştri, cât şi pe concitadinii care sunt oameni inteligenţi şi ştiu să estimeze consecinţele în ambele situaţii!

Ţi-a plăcut articolul? Atunci distribuie-l şi către prietenii şi partenerii tăi! Îţi mulţumim!

Pin It