Valea Iaşului - Rectificare pozitivă de buget - 400.000 lei

V-am informat deja despre această rectificare, din care 127.000 lei vor asigura funcţionarea, iar restul de 273.000 lei secţiunea de dezvoltare. Cheltuielile care vor fi acoperite la funcţionare, sunt: 60.000 lei pentru drumuri (reparaţii + asigurarea carburantului); 40.000 lei pentru acoperirea cheltuielilor cu materialele şi firma de pază; 8.000 lei - învăţământ, branşare la energie şi gaze a GPP de la Mustăţeşti; 19.000 lei acoperirea cheltuielilor cu iluminatul public. La dezvoltare se vor acoperi următoarele cheltuieli: 55.000 lei pentru drum + pod (canalul colector de la Mustăţeşti); 148.000 lei - reabilitarea căminelor culturale; 18.000 lei pentru documentaţia necesară pentru Centrala Fotovoltaică; 35.000 lei pentru canalizarea din Sistemul 1 (Mustăţeşti); 15.000 lei pentru branşarea la utilităţi a grădiniţelor din satele Mustăţeşti şi Ungureni; 2.000 lei pentru alimentarea cu apă de la Mustăţeşti.

Pin It