Impozitele pe proprietăţi se pot mări cu 500%

Orice persoană care are în proprietate o clădire sau un teren, situate pe teritoriul României, datorează anual un impozit care se achită în contul bugetului local al comunei, oraşului, municipiului sau sectorului în care este amplasată clădirea sau terenul. În Noul Cod fiscal, programat să intre în vigoare începând cu 1 ianuarie 2016, este introdusă la art. 489, alin. (5) o prevedere conform căreia impozitul pe clădirile şi terenurile neîngrijite va putea fi majorat cu până la 500%. Astfel, măsurile - care vizează clădirile şi terenurile deţinute în interiorul oraşelor - vor fi luate de consiliile locale, cu scopul de a determina proprietarii imobilelor/terenurilor respective să le întreţină sau să le redea circuitului economic sau comercial. Tot consiliul local va fi cel care, printr-o hotărâre, va putea stabili criteriile de încadrare în categoria clădirilor şi terenurilor aflate într-o stare de degradare, astfel încât prevederea să nu fie aplicată discriminatoriu.

Nu doar proprietarii clădirilor degradate sau a terenurilor neîngrijite vor fi sancţionaţi aspru de la anul, ci şi cei care nu îşi vor lucra terenul agricol situat în extravilan. Pentru terenul agricol nelucrat timp de doi ani consecutiv, consiliul local poate majora impozitul pe teren cu până la 500% începând cu al treilea an. În România există peste 500.000 hectare nelucrate, ceea ce din punct de vedere economic înseamnă o mare pierdere.

Pin It