Bogdan Petriceicu Hasdeu, personalitate enciclopedică a culturii române

S-a născut la 26 februarie 1838 în judeţul Hotin şi s-a stins din viaţă la 25 august 1907, la Bucureşti. A fost poet, prozator, dramaturg, istoric, filolog, lingvist, folclorist, "un geniu universal" - cum îl numea George Călinescu. Mircea Eliade afirma că există în cultura română "o tradiţie enciclopedică", deschisă de Dimitrie Cantemir şi continuată de I.H. Rădulescu, B.P. Hasdeu, Mihai Eminescu, Nicolae Iorga. Mai târziu, în această serie de personalităţi enciclopedică au mai fost incluşi Mircea Eliade şi George Călinescu. Aceste mari nume ale culturii române şi universale au dovedit aceeaşi sete de a străbate cât mai multe din geografiile spirituale ale lumii, aceeaşi dorinţă arzătoare de a înălţa cultura română pe plan mondial şi de a dovedi puterea de creaţie a geniului românesc.
În personalitatea proteică a lui B.P. Hasdeu se uneşte un enciclopedism de tip renascentist cu un suflet faustian şi o voinţă inflexibilă de a afirma spiritul creator românesc în spaţiul culturii universale. Pentru aceasta a apelat la istorie, folclor, filologie, lingvistică, literatură, gazetărie, încercând să demonstreze că poporul român are o preistorie şi o protoistorie glorioasă (perioadă cuprinsă între preistorie şi istorie, corespunzând epocii fierului). Opera lui B.P. Hasdeu este o simbioză între spiritul ştiinţific iscoditor şi stăpânit de absolut şi spiritul literar, ieşit dintr-un temperament romantic neliniştit, cu gesturi profetice şi culoare afectivă. Ca profesor la Universitatea din Bucureşti ţine un curs de filologie indoeuropeană, precum şi un curs de "Elemente dacice în limba română", urmărind să extragă din fondul etnic elemente definitorii ale spiritualităţii româneşti. "Istoria critică a românilor" este o lucrare monumentală de ştiinţă a istoriei, dar şi o dramă de idei, o creaţie izvorâtă dintr-o erudiţie de proporţii inimaginabile, în care spiritul ştiinţific fuzionează cu cel literar.
Monografia "Ion Vodă cel Cumplit" este realizată în stil literar prin descrierea luptelor purtate de acest voievod şi prin realizarea portretelor. De-a dreptul impresionantă este lucrarea de lingvistică "Etymologicum Magnum Romaniae", din care a publicat patru volume, ajungând doar până la litera B, la cuvântul bărbat. Cuvintele sunt prezentate monografic, cu incursiuni în toate domeniile ştiinţelor şi ale artelor. Prin acest dicţionar enciclopedic şi prin lucrările "Limba română vorbită între 1550-1600", "Cărţile poporane" şi "Principii de filologie comparativă", B.P. Hasdeu este considerat întemeietorul ştiinţei filologice şi lingvistice moderne din ţara noastră. Prin aceste lucrări a adus şi o contribuţie de preţ la dezvoltarea lingvisticii universale.
Dintre operele literare menţionăm nuvela "Duduca Mamuca", un început de roman intitulat "Ursita", comedia "Orthonerozia", reprezentată sub titlul "Trei crai de la răsărit", în care sunt satirizate exagerările lingvistice din epocă.
Prin drama "Răzvan şi Vidra" deschide seria dramelor istorice de factură romantică din literatura română, serie continuată de Vasile Alecsandri cu "Despot-Vodă", de Alexandru Davila cu "Vlaicu-Vodă" şi de Barbu Ştefănescu-Delavrancea cu "Trilogia Moldovei", din care mai cunoscută este drama "Apus de soare".
În anul 1877 a fost ales membru al Academiei Române, apoi al Societăţii de Lingvistică din Paris, al Academiei de Ştiinţe din Petersburg, al Academiei din New York, al Academiei Regale din Belgrad, al Societăţii Academice din Sofia, al Societăţii Neolingvistice Americane din Baltimore, al Societăţii Elenice din Constantinopol şi al altor academii şi societăţi de ştiinţă.
Îi rog pe cititori să reţină că în profilul spiritual al lui B.P. Hasdeu se identifică o sinteză originală a spiritualităţii dace şi romane, o inimă ardentă şi o gândire limpede, o predispoziţie spre vis şi poezie şi un acut simţ al realităţii. Aşadar, prin B.P. Hasdeu, vitalitatea naţiunii române a trecut în "stejarul" ei.

Ţi-a plăcut articolul? Atunci distribuie-l şi către prietenii şi partenerii tăi! Îţi mulţumim!

Pin It