Impresii din Australia, împărtăşite la Cercul Militar

Întâlnirea culturală lunară "Gânduri la-nceput de seară", organizată de prof. dr. George Baciu şi col. (rtg.) Laurenţiu Domnişoru, la Cercul Militar, s-a derulat miercuri bucurându-se de o prezenţă numeroasă din partea iubitorilor de cultură argeşeni. În plus, aceştia au fost vizitaţi şi de fraţii din Câmpulung, care au prezentat cele mai recente numere ale publicaţiilor din zona lor: ACIDAVA (revistă trimestrială editată sub egida Casei de Cultură "Tudor Muşatescu" din Câmpulung, a Clubului Umoriştilor Musceleni şi cu sprijinul Consiliului Local), "Piatra Craiului" (revistă trimestrială de actualitate, cultură şi tradiţii, editată de Cenaclul "Mihail Lungianu" din Rucăr-Muscel), "Muşcelul" (revistă de istorie editată de Societatea de Ştiinţe Istorice din România, filiala "Muşcel" şi dedicată Anului Centenar). Acestea au fost introduse, împreună cu alte informaţii despre progresul cultural câmpulungean, de către Constantin Agricola-Miu şi Cornel Stoian.
Momentul dedicat lansării jurnalului de călătorie "Australia de duminică", semnat de prof. Aurelia Corbeanu, a presupus intervenţii din partea mai multor membri ai clubului, dintre care îi amintim pe prof. Elena Eşanu Şerbănescu, Florica Popa, Marietta Şerban-Olteanu şi Constantin Voiculescu. Volumul cuprinde însemnări foarte detaliate din vizita pe care autoarea a făcut-o în Ţara Cangurilor, acolo unde-i locuiesc copiii şi nepoţii. Poate mulţi se întreabă: "Ce vrea să fie această carte?". Ei bine, aflaţi că Memorialistica de călătorie şi-a făcut loc în literatura română începând cu anul 1820, iar printre cei mai importanţi scriitori care şi-au publicat la acea vreme jurnalele cu impresii de călătorie se numără Dinicu Golescu, Mihail Kogălniceanu, Theodor Codrescu, Grigore Alexandrescu, Gh. Asachi, I. Codru-Draguşanu, Dimitrie Rallet, Nicolae Filimon, Vasile Alecsandri, Dimitrie Bolintineanu. De altfel, realismul românesc în etapa lui incipientă este unul de tip memorialistic. Cartea Aureliei Corbeanu se prezintă ca un interesant studiu al "ciocnirii culturale" sau ca o analiză a impactului pe care îl are asupra individului întâlnirea cu o nouă cultură. Fireşte, nu vorbim doar despre simple însemnări episodice în cazul de faţă întrucât, atunci când naraţiunea călătoriei este modelată pe o structură romanescă, atât călătorul, cât şi oamenii pe care îi întâlneşte devin personaje şi, astfel, voiajorul real se transformă într-unul fictiv prin procedeele tradiţionale specifice naraţiunii. Modul în care se relevă lucrurile în "Australia de duminică" şi impresiile pe care acestea le generează variază în funcţie de sensibilitatea lăuntrică şi de impactul pe care îl au asupra spiritului naratoarei, deci, într-o măsură mai mare sau mai mică, avem de a face cu un jurnal de călătorie marcat de o încărcătură subiectivă, în care distingem două vieţi ale diaristului: cea interioară şi cea exterioară. Călătoria presupune impresie şi, cel mai adesea, impresia este un efect al contrastelor ai căror termeni sunt permanent variabili. Ori exact reliefarea distonanţelor reprezintă şi scopul autoarei, care face asocieri, disocieri şi comparaţii fiindcă ea are antiteza în sine. Culoarea locală poate să însemne diferenţa specifică sau genul proxim, iar acestea ţin de caracterul locului vizitat. În cazul de faţă, este vorba despre Australia, unde discrepanţele se remarcă începând de la climat şi până la mediul social. Cartea Aureliei Corbeanu trebuie parcursă cu răbdare şi cu înţelegere faţă de călătorul asaltat de nou şi necunoscut. Acest lucru, însă, nu este dificil de făcut, întrucât autoarea şi-a structurat volumul în capitole scurte, compuse din fraze limpezi, care se parcurg cu repeziciune. Rămâne, însă, să descoperiţi singuri esenţa...
La final de întâlnire, prof. dr. George Baciu a anunţat tipărirea a două noi produse editoriale: "Unirea-i lacrimă şi dor" (antologie de texte pe tema Centenarului) şi "Poeme cu sufletul afară" (versuri de George Baciu şi ilustraţii de Laurenţiu Domnişoru). Nu trebuie omisă nici apăriţia noii reviste cultural-istorice - "Suflet românesc" - care este editată de Asociaţia Culturală a Artiştilor şi Scriitorilor ARGEVILO. Înainte de plecare, oaspeţii au fost poftiţi la gustări dulci şi discuţii.

Ţi-a plăcut articolul? Atunci distribuie-l şi către prietenii şi partenerii tăi! Îţi mulţumim!

Pin It