Ministerul face precizări: "Nu este vorba despre un măcel!"

Referitor la proiectul Ministerului Mediului Apelor şi Pădurilor de aprobare a derogărilor acordate la vânătoarea de urs, lup şi pisică sălbatică, oficialii guvernamentali au făcut următoarele precizări: "Ordinul este supus dezbaterii publice. Prin urmare, prin însuşi rolul unei astfel de proces deschis şi transparent, orice opinie sau observaţie face ca întregul demers să capete consistenţă şi să conducă spre un act îmbunătăţit şi public. Ordinul la care mass-media face referire este unul care este emis an de an, din 2007 încoace, în conformitate cu Directiva Habitate a Uniunii Europene. Anul trecut de exemplu, prin ordin au fost acordate 540 derogări pentru exemplarele de urs, 598 pentru exemplarele de lup şi 496 pentru exemplarele de pisică sălbatică. Exemplul poate continua şi cu derogările stabilite pentru anul 2014-2015: 550 (urs), 520 (lup) şi 440 (pisică sălbatică). Ceea ce este cu totul nou în acest an este faptul că pentru prima dată Ministerul Mediului a pus în dezbatere publică un astfel de ordin, în spiritul transparenţei ca formă de a guverna. Actul spus dezbaterii deschise este susţinut de un studiu anual de evaluare a efectivelor populaţiilor de carnivore mari din România realizat printr-un acord cu ICAS Braşov, Universitatea Transilvania Braşov şi Fundaţia Carpaţi - prin măsurători în teren, evaluarea zonelor vulnerabile la carnivorele mari şi alţi indicatori care vizează siguranţa cetăţenilor, starea de conservare a speciilor dar şi echilibrul acestora. În plus, tot în premieră, Ministerul Mediului a organizat un grup de lucru care să analizeze studiul ICAS şi să formuleze observaţii şi propuneri pe marginea acestuia", se arată în punctul de vedere al MMAP. 

Derogări pentru protejarea culturilor agricole

În motivarea proiectului, se mai precizează: "Atât ordinul, cât şi observaţiile grupului de lucru au fost înaintate, conform procedurii, Academiei Române, cel mai înalt for de ştiinţă şi cercetare fundamentală. În final, precizăm că Directiva Habitate permite tuturor ţărilor U.E. derogări în scopul prevenirii unor pagube importante, în special asupra culturilor agricole, animalelor domestice, fermelor, pădurilor, exploataţiilor piscicole, apelor şi altor bunuri, fie în interesul sănătăţii şi securităţii publice sau în scop de cercetare ştiinţifică şi educaţie etc. Înţelegem empatia publică a celor care au acces doar la informaţii care sugerează <<un măcel>> împotriva animalelor sălbatice din România. Ministerul Mediului, prin demersurile sale de constituire a grupului de lucru, implicare a mediului academic şi consultare a publicului larg, doreşte să se asigure că măsurile derogatorii nu sunt în detrimentul menţinerii speciilor. Această dezbatere este şi un prilej de identificare a posibilelor alternative acceptabile, precum dezvoltarea de programe prin AFM pentru susţinerea comunităţilor vulnerabile la carnivore mari (finanţarea gardurilor electrice), dezvoltarea unor baze genetice care să furnizeze informaţii mult mai precise, elaborarea de planuri naţionale pentru speciile de carnivore mari, finanţarea unor studii cu aplicabilitate pe o perioadă mai mare de timp care să reflecte mai exact o analiză între sporul natural şi cotele de recoltare astfel încât menţinerea speciilor să fie într-o stare de conservare favorabilă în arealul lor de dezvoltare".

Pin It