Depuneţi cererile de subvenţii pentru sezonul rece! 

 De astăzi, argeşenii care doresc să depună cererile de acordare a subvenţiilor pentru sezonul rece 2016-2017 pot să se ducă la sediul SPAS Curtea de Argeş pentru a obţine documentele. Termenul limită de depunere a dosarelor este 25 octombrie. 

Documente necesare

Pentru obţinerea unui sprijin financiar la încălzirea cu energie electrică sunt necesare următoarele: cerere şi declaraţie pe propria răspundere; C.I. sau B.I. pentru membrii familiei peste 14 ani; certificate de naştere copii sub 14 ani; certificat de căsătorie/deces/hotărâre judecătorească de divorţ etc.; contract de închiriere/comodat etc.; certificat fiscal - Serviciul Taxe şi Impozite; certificat fiscal - Finanţe Publice; adeverinţă de rol agricol; carte de identitate autoturism/motocicletă; adeverinţă de venit (inclusiv bonuri de masă), cupon pensie/şomaj/alocaţie/indemnizaţie din luna anterioară depunerii cererii; adeverinţă eliberată de asociaţie cu numărul de persoane şi factura de energie electrică din luna anterioară depunerii cererii. Pentru subvenţia de lemne sunt necesare aceleaşi documente specificate mai sus, mai puţin factura de energie electrică, iar în cazul cererilor de subvenţie pentru casele încălzite cu gaze naturale se cer aceleaşi documente, plus factura de gaze din luna anterioară depunerii dosarului. 

Condiţii de acordare

Conform noii legislaţii aplicabile în acordarea ajutoarelor pentru încălzirea locuinţei, un beneficiar care deţine următoarele bunuri nu poate obţine subvenţie: clădiri sau spaţii locative în afara locuinţei de domiciliu şi a anexelor gospodăreşti; terenuri de împrejmuire a locuinţei şi curtea aferentă şi alte terenuri intravilane care depăşesc 1.000 mp în zona urbană şi 2.000 mp în zona rurală. La excludere pot duce, dacă se află în stare de funcţionare, şi următoarele: autoturism/autoturisme şi/sau motocicletă/motociclete cu o vechime mai mică de 10 ani, cu excepţia celor adaptate pentru persoanele cu handicap ori destinate transportului acestora sau persoanelor dependente, precum şi pentru uzul persoanelor aflate în zone greu accesibile; mai mult de un autoturism/motocicletă cu o vechime mai mare de 10 ani; autovehicule - autoutilitare, autocamioane de orice fel, cu sau fără remorci, rulote, autobuze, microbuze; şalupe, bărci cu motor, scutere de apă, iahturi, cu excepţia bărcilor necesare pentru uzul persoanelor care locuiesc în Rezervaţia Biosferei "Delta Dunării"; utilaje agricole - tractor, combină autopropulsată; utilaje de prelucrare agricolă - presă de ulei, moară de cereale; utilaje de prelucrat lemnul - gater sau alte utilaje de prelucrat lemnul acţionate hidraulic, mecanic sau electric. Nu îndepliniţi condiţiile cumulative de obţinere a subvenţiei nici dacă aveţi depozite bancare cu valoare de peste 3.000 lei sau suprafeţe de teren, animale şi păsări a căror valoare netă de producţie depăşeşte suma de 1.000 euro pentru o persoană singură, respectiv suma de 2.500 euro pentru familie. Vă specificăm faptul că deţinerea unuia din bunurile menţionate mai sus conduce la suspendarea acordării ajutorului! 

Cuantumuri subvenţii

Dacă limita de venituri este până la 155 lei, cuantumul subvenţiei la gaze naturale este de 262 lei/lunar, la energie electrică - 240 lei/lunar, iar pentru lemne - 54 lei/lunar. La limita de venituri de la 155,10 lei - 210 lei, subvenţia la gaze naturale este de 190 lei/lunar, energie electrică - 216 lei/lunar şi pentru lemne - 48 lei/lunar. La venituri cuprinse între 210,10 lei - 260 lei, cuantumul de ajutor la gaze naturale este de 150 lei/lunar, la energie electrică - 192 lei/lunar şi la lemne - 44 lei/lunar. Dacă aveţi venituri cuprinse între limitele 260,10 lei - 310 lei, subvenţia la gaze va fi de 120 lei/lunar, la energie electrică - 168 lei/lunar şi pentru lemne, de 39 lei/lunar. În cazul veniturilor de la 310,10 lei până la 355 lei se va acorda suma de 90 lei/lunar (gaze naturale), 144 lei/lunar (energie electrică) şi 34 lei (lemne). De la 355,10 lei până la 425 lei se obţin 79 lei/lunar la gaze naturale, 120 lei/lunar pentru energie electrică şi 30 lei/lunar pentru lemne. Pentru limitele de venit 425,10 lei - 480 lei se vor acorda 45 lei/lunar la gaze naturale, 96 lei/lunar - energie electrică şi 26 lei/lunar - lemne. La veniturile cuprinse între 480,10 lei - 540 lei se obţin 35 lei/lunar - la gaze naturale, 72 lei - energie electrică şi 20 lei/lunar - lemne. Pentru limitele de venituri între 540,10 lei şi 615 lei se vor acorda 20 lei/lunar - gaze naturale, 48 lei/lunar - energie electrică şi 16 lei/lunar - lemne. Argeşenii care se încadrează în condiţii şi doresc să depună dosarul de obţinere a subvenţiilor pentru sezonul rece pot să se ducă de astăzi la sediul SPAS Curtea de Argeş, de pe strada 1 Decembrie 1918, să solicite un exemplar al cererii tip! 

Pin It