Schimbări în selectarea managerilor unităţilor sanitare publice

 De curând, Guvernul a aprobat mai multe modificări privind restricţiile privind participarea la concurs şi deschiderea competiţiei în selectarea celor mai competenţi directori. Astfel, dacă până în acest moment exista obligaţia managerilor din spitalele clinice de a fi cadre universitare sau medici primari, selecţia managerilor se va putea face de acum şi din rândul altor categorii de specialişti cu experienţă şi abilităţi de conducere dovedite. De asemenea, au fost extinse incompatibilităţile pentru manager şi ceilalţi membri ai comitetului director (director medical, director financiar-contabil, iar în spitalele cu peste 400 de paturi, directorul de îngrijiri). Drept urmare, aceste funcţii devin incompatibile cu cele de conducere, administrare şi control la nivelul partidelor politice sau al societăţilor comerciale.

Mai mult, conflictul de interese pentru persoanele din conducerea spitalelor a fost extins şi cu: deţinerea de către soţul/soţia, rudele ori afinii până la gradul al IV-lea inclusiv ai managerului, a funcţiei de membru în comitetul director, şef de secţie, laborator sau serviciu medical sau a unei alte funcţii de conducere, inclusiv de natură administrativă, în cadrul spitalului la care persoana în cauză exercită funcţia de manager; alte situaţii în care managerul, soţul/soţia, rudele ori afinii managerului până la gradul al IV-lea, inclusiv, au un interes de natură patrimonială care ar putea influenţa îndeplinirea cu obiectivitate a funcţiei de manager. Totodată, un manager sau membrii comitetului director nu vor avea permisiunea să primească finanţare pentru activităţile didactice sau de cercetare ştiinţifică din partea furnizorilor de bunuri şi servicii ai spitalului. De altfel, pentru şefii de secţii vor fi organizate concursuri, deoarece aceasta reprezintă metoda cea mai obiectivă şi transparentă pentru desemnarea celei mai potrivite persoane pentru ocuparea unor astfel de funcţii.

Ţi-a plăcut articolul? Atunci distribuie-l şi către prietenii şi partenerii tăi! Îţi mulţumim!

Pin It