Ajutoare pentru crescătorii de porcine

 Guvernul a aprobat în şedinţa de miercuri o schemă de ajutor de minimis în sectorul zootehnic prin care se acordă, la achiziţionare, o sumă de maxim 3.000 lei/cap vieruş din rasă pură sau hibrid, maxim 1.100 lei/cap scrofiţă din rasă pură şi maxim 600 lei/cap scrofiţă hibridă. Valoarea totală a ajutoarelor de minimis care se acordă unui beneficiar nu poate depăşi suma de 15.000 euro pe durata a trei exerciţii financiare - în cursul exerciţiului financiar actual şi în cele două exerciţii financiare precedente. Beneficiarii acestei scheme sunt întreprinderile din domeniul zootehnic care îşi desfăşoară activitatea în sectorul producţiei primare. Beneficiarii ajutorului se obligă, prin angajament scris, să menţină în exploataţie animalele de reproducţie din rase pure sau hibride achiziţionate pe o durată de minimum 3 ani, începând cu data la care sprijinul financiar a fost acordat.

Pentru obţinerea ajutorului de minimis, beneficiarii întocmesc cereri pe care le depun până la data de 5 decembrie 2016 la direcţiile pentru agricultură judeţene pe a căror rază teritorială se află exploataţia înregistrată sau exploataţia cu cel mai mare număr de animale. Sumele reprezentând ajutorul de minimis se plătesc începând cu data de 15 decembrie 2016. Resursele financiare sunt de 13,5 milioane lei şi se asigură de la bugetul de stat, în limita prevederilor bugetare aprobate cu această destinaţie Ministerului Agriculturii şi Dezvoltării Rurale pe anul 2016.

De asemenea, printr-o altă hotărâre aprobată miercuri, Guvernul a suplimentat cu 9,8 milioane lei, ajungând la suma totală de 33,8 milioane lei, valoarea schemei de ajutor de minimis pentru achiziţionarea de berbeci/ţapi de reproducţie din rase specializate pentru producţia de carne şi lapte, aprobată prin H.G. nr. 638/2016.

Ţi-a plăcut articolul? Atunci distribuie-l şi către prietenii şi partenerii tăi! Îţi mulţumim!

Pin It