Pompieri la datorie pentru desfăşurarea în siguranţă a procesului electoral

 Inspectoratul pentru Situaţii de Urgenţă Argeş a efectuat, în această perioadă, acţiuni preventive care să contribuie la consolidarea climatului de siguranţă a cetăţenilor, respectiv buna organizare şi desfăşurare a alegerilor parlamentare din acest an. Inspectorii de prevenire au efectuat 521 verificări la locaţiile în care sunt organizate secţiile de votare, fiind înlăturate în mod operativ 89 nereguli. Disfuncţionalităţile identificate în teren privind încălcarea legislaţiei din domeniul apărării împotriva incendiilor au fost sancţionate cu 206 avertismente. De asemenea, premergător zilei de votare, pompierii vor desfăşura activităţi de instruire pe linia prevenirii situaţiilor de urgenţă cu personalul secţiilor de votare, asupra modalităţilor practice de evacuare a utilizatorilor, materialelor şi documentelor specifice procesului electoral.

Principalele aspectele avute în atenţie de către inspectorii de prevenire au urmărit: amplasarea cabinelor de vot fără diminuarea căilor de acces sau a circulaţiilor interioare din clădirile în care se organizează procesul electoral; dispunerea acestora fără blocarea ori îngreunarea accesului la mijloacele tehnice de apărare împotriva incendiilor (exemplu: instalaţiile de hidranţi interiori); evitarea obstrucţionării căilor de acces, prin amplasarea elementelor de mobilier în interiorul încăperilor în care se amenajează secţii de votare; marcarea corespunzătoare a căilor de evacuare şi menţinerea acestora în permanenţă practicabile; menţinerea în stare de funcţionare a instalaţiilor şi sistemelor de apărare împotriva incendiilor (instalaţii de iluminat de siguranţă, de semnalizare, de stingere a incendiilor etc.).

Pentru familiarizarea cu specificul construcţiilor, asigurarea accesului cu autospeciale şi planificarea unor eventuale intervenţii, pompierii din cadrul subunităţilor operative au efectuat acţiuni de recunoaştere în teren la toate amplasamentele unde vor funcţiona secţii de votare. Totodată, la nivel naţional au fost derulate acţiuni de informare a cetăţenilor cu drept de vot asupra recomandărilor promovate în cadrul Campaniei "Alege să fii corect", derulată de către Ministerul Afacerilor Interne. Astfel, premergător şi pe timpul zilei de vot, 363 pompieri vor asigura paza la secţiile de votare, iar pentru intervenţia la eventualele situaţii de urgenţă, peste 220 cadre sunt pregătite să asigure, zilnic, misiunile de răspuns.

Ţi-a plăcut articolul? Atunci distribuie-l şi către prietenii şi partenerii tăi! Îţi mulţumim!

Pin It