Argesexpres.ro - Stiri Curtea de Arges
Fondat în 1999
miercuri 29 iunie 2022 22:38

385 ordine de prefect în 2016!

Potrivit prevederilor Legii nr. 340/2004 privind Prefectul şi Instituţia Prefectului, republicată, cu completările şi modificările ulterioare, pentru îndeplinirea atribuţiilor care îi revin, acesta emite ordine. În anul 2016 au fost emise şi s-a acordat aviz de legalitate pentru un număr de 385 ordine. Ordinele emise în intervalul menţionat sunt structurate procentual. Astfel, ordinele privind atribuirea terenului aferent imobilelor de construcţie conform art. 36 din Legea nr.18/1991 privind fondul funciar, republicată, cu completările şi modificările ulterioare, au reprezentat 3% din total. De menţionat este faptul că anterior emiterii ordinului privind atribuirea terenului aferent imobilului de construcţie, consilierii juridici - conform repartizării pe localităţi - acordă aviz de legalitate pe propunerea formulată de autoritatea publică locală, iar în măsura în care aceasta nu corespunde prevederilor legale, documentaţia se returnează, cu motivaţia corespunzătoare. A doua categorie - ordine ce reglementează probleme de personal - salarizare (încadrare, promovare, reorganizare activitate, suspendare/încetare raporturi de muncă, majorări salariale conform prevederilor legale în vigoare), a reprezentat 28% din total, fiind urmată de ordine privind constituirea de comisii (comisii de control, reorganizare comisii locale de fond funciar şi comisii constituite în temeiul unor legi speciale), cu 29%, ordine privind încetarea înainte de expirarea duratei normale a unor mandate de primar/consilier local - 2%, ordine emise în activitatea de organizare a alegerilor locale şi a alegerilor parlamentare din anul 2016 - 18% şi altele - 20%. 

Ţi-a plăcut articolul? Atunci distribuie-l acum şi către prietenii şi partenerii tăi! Îţi mulţumim!

Pin It

Economiseşte timp şi bani abonându-te la  la orice poștaș sau oficiu poștal din județ ori din țară!

Abonamentul pe o lună costă 15 lei, pe trei luni 42 de lei, pe șase luni 80 de lei, iar pe un an 150 de lei.