Argesexpres.ro - Stiri Curtea de Arges
Fondat în 1999
luni 27 septembrie 2021 18:48

ITM Argeş avertizează: urmează controale "la sânge"! 

În perioada 1 aprilie - 30 noiembrie 2017, inspectorii ITM Argeş vor desfăşura Campania naţională privind verificarea modului de respectare a cerinţelor minime de securitate şi sănătate în muncă la lucrările cu risc de cădere de la înălţime pentru angajatorii care îşi desfăşoară activitatea în domeniul construcţiilor. Numărul de accidente de muncă înregistrate, precum şi gravitatea acestora, a fost factorul determinant pentru a continua şi intensifica acţiunile de verificare şi monitorizare a modului în care se respectă prevederile legale în domeniul securităţii şi sănătăţii în muncă, precum şi asupra modului în care angajatorii realizează, în şantierele temporare şi mobile, măsurile de securitate şi sănătate dispuse de inspectorii de muncă. În perioada 2002-2016, Inspecţia Muncii a organizat şi coordonat campanii naţionale şi acţiuni sectoriale care au avut ca ţintă: mărirea gradului de conştientizare a angajatorilor şi lucrătorilor din domeniul construcţiilor cu privire la obligativitatea luării de măsuri care să vizeze securitatea şi sănătatea lucrătorilor, precum şi asupra faptului că respectarea acestor măsuri conduce la beneficii socio-economice; verificarea respectării îndeplinirii cerinţelor legate referitoare la securitate şi sănătatea în muncă în activitatea desfăşurată de angajatori. Alte obiective vizate au fost realizarea dialogului social - mobilizarea partenerilor sociali pentru identificarea problemelor majore legate de prevenire şi protecţie şi a soluţiilor pentru eliminare şi activitatea de informare a principalilor actori din domeniul construcţiilor asupra modului cel mai eficient de aplicare a reglementarilor legate referitoare la securitatea şi sănătatea în muncă. 

Cele mai frecvente deficienţe întâlnite în urma controalelor efectuate în anul 2016 şi care vor fi avute în vedere în anul 2017 sunt cele organizatorice (nerealizarea de către angajatori a evaluării riscurilor pentru securitatea şi sănătatea lucrătorilor, neîntocmirea instrucţiunilor proprii de securitate şi sănătate în muncă, neefectuarea instruirii şi a controalelor medicale corespunzătoare pentru Iucrători) şi cele tehnice (lipsa amenajărilor şi dotărilor locului de muncă pentru prevenirea căderilor în gol şi a altor pericole, neutilizarea echipamentelor de muncă corespunzatoare, prevăzute cu sisteme de protecţie colectivă, cum sunt balustradele solide, suficient de înalte dotate cu mână curentă şi protecţie intermediară, platforme sau plase de prindere, suficient de solide pentru a împiedica/opri căderile de la înălţime şi care să nu fie întrerupte decât în punctele de acces ale unei schele sau ale unei scări etc.). Cei de la ITM Argeş mai anunţă că această campanie de control se va desfăşura în două etape: prima în luna aprilie, cu informarea principalilor actori din judeţ cu activitate în domeniul construcţiilor privind modul de derulare a campaniei şi tema abordată, iar cea de-a doua etapă constă în verificarea prin acţiuni de control la angajatori a modului de implementare a prevederilor legale care au făcut obiectul campaniei, ce se va desfăşura în perioada mai-noiembrie 2017. 

Ţi-a plăcut articolul? Atunci distribuie-l şi către prietenii şi partenerii tăi! Îţi mulţumim!

Pin It

Economiseşte timp şi bani abonându-te la  la orice poștaș sau oficiu poștal din județ ori din țară!

Abonamentul pe o lună costă 15 lei, pe trei luni 42 de lei, pe șase luni 80 de lei, iar pe un an 150 de lei.