Argesexpres.ro - Stiri Curtea de Arges
Fondat în 1999
luni 27 septembrie 2021 19:11

Posturi vacante în Poliţie

Cei care îşi doresc o carieră în Poliţia Română se pot înscrie în instituţiile de învăţământ ale Ministerului Afacerilor Interne. Anul acesta, persoanele interesate de cariera de poliţist pot alege următoarele variante: la Facultatea de Poliţie sunt scoase 290 locuri la frecvenţă, dintre care 8 pentru rromi, 6 pentru maghiari şi 4 pentru alte minorităţi, precum şi 50 la frecvenţă redusă (pentru agenţii care au minim 1 an vechime în cadrul structurilor M.A.I.), iar la Facultatea de Ştiinţe Juridice şi Administrative, Specializarea Drept, vorbim despre 115 locuri. De asemenea, la Şcoala de Agenţi de Poliţie "Vasile Lascăr" Câmpina sunt scoase la concurs 554 locuri (14 pentru rromi, 8 pentru alte minorităţi). Oferta la Şcoala de Agenţi de Poliţie "Septimiu Mureşan" Cluj Napoca este de 150 locuri (6 pentru rromi, 3 pentru alte minorităţi).

Locurile la instituţiile de învăţământ care formează personal pentru Ministerul Afacerilor Interne sunt comune pentru femei şi bărbaţi. Poliţia Română mai informează să recrutarea candidaţilor pentru admiterea la instituţiile de învăţământ ale M.A.I. se realizează de structurile teritoriale de resurse umane din cadrul inspectoratelor de poliţie judeţene, respectiv Direcţia Generală de Poliţie a Municipiului Bucureşti, în raport de locul de domiciliu înscris în cartea de identitate. 

Pentru a participa la concursurile de admitere la Academia de Poliţie "Alexandru Ioan Cuza" Bucureşti, precum şi în şcolile de poliţie, candidaţii trebuie să îndeplinească următoarele condiţii: să aibă cetăţenia română şi domiciliul în România; să cunoască limba română - scris şi vorbit; să aibă capacitate deplină de exerciţiu; să fie apte din punct de vedere medical, fizic şi psihic; să aibă vârsta de minim 18 ani împliniţi, iar în cazul candidaţilor la concursurile de admitere în instituţiile de învăţământ ale M.A.I, să îi împlinească în cursul anului în care participă la concurs; să fie absolvenţi de liceu cu diplomă de bacalaureat. Dovada absolvirii se face cu diplomă sau cu adeverinţă din care să rezulte faptul că au susţinut şi promovat examenul de Bacalaureat. Candidaţii trebuie să aibă un comportament corespunzător principiilor care guvernează profesia de poliţist, să nu aibă antecedente penale sau să nu fie în curs de urmărire penală ori de judecată pentru săvârşirea de infracţiuni, cu excepţia situaţiei în care a intervenit reabilitarea, să nu fi fost destituite dintr-o funcţie publică în ultimii 7 ani, să nu fi desfăşurat activităţi de poliţie politică, astfel cum sunt definite prin lege, să aibă înălţimea de minim 1,70 m bărbaţii şi 1,65 femeile, să nu aibă semne particulare evidente sau tatuaje neacoperite de vestimentaţie, în ţinuta de vară. Verificarea îndeplinirii criteriului se realizează cu ocazia examinării medicale. De asemenea, trebuie să fi obţinut la purtare, în perioada studiilor liceale, media de cel puţin 9.00, cu excepţia candidaţilor care au absolvit instituţii de învăţământ de nivel liceal în state membre ale Uniunii Europene în care nu se evaluează prin notă/punctaj/calificativ purtarea elevului, să nu fi fost exmatriculaţi pentru abateri disciplinare dintr-o instituţie de învăţământ şi să aibă vârsta de până la 27 ani, împliniţi în anul participării la concursul de admitere, pentru candidaţii pe locurile destinate formării iniţiale a personalului militar (candidaţii pentru locurile M.A.I la instituţii de învăţământ superior şi la unităţile de învăţământ postliceal al MApN.

Cererile de înscriere ale candidaţilor pentru concursul de admitere la Academia de Poliţie "Alexandru Ioan Cuza" se vor primi până la data de 26 mai, iar cele pentru admiterea la şcolile de poliţie, până la data de 21 iulie. Toate detaliile cu privire la înscriere şi la desfăşurarea examenelor se pot obţine de la serviciile de resurse umane din cadrul inspectoratelor judeţene de poliţie, respectiv Direcţia Generală de Poliţie a Municipiului Bucureşti, de la sediul Inspectoratului General al Poliţiei Române - Direcţia Resurse Umane sau de pe pagina de internet a Poliţiei Române: https://www.politiaromana.ro/ro/cariera/admitere-2017.

Ţi-a plăcut articolul? Atunci distribuie-l şi către prietenii şi partenerii tăi! Îţi mulţumim!

Pin It

Economiseşte timp şi bani abonându-te la  la orice poștaș sau oficiu poștal din județ ori din țară!

Abonamentul pe o lună costă 15 lei, pe trei luni 42 de lei, pe șase luni 80 de lei, iar pe un an 150 de lei.