Fost consilier local de la Morăreşti, declarat incompatibil de ANI!

Vineri, reprezentanţii ANI au anunţat că Ilie Lucian Pondiche, fost consilier local al comunei Morăreşti, a fost depistat în conflict de interese administrativ. Astfel, în exercitarea mandatului de consilier local (2012-2016), a luat parte la deliberarea şi adoptarea unei HCL din data de 13 mai 2016, deşi avea un interes personal cu caracter patrimonial în problema supusă dezbaterilor, având posibilitatea să anticipeze că o decizie prin care s-ar aproba prelungirea perioadei de concesionare a păşunii proprietate publică a comunei Morăreşti prezintă un beneficiu pentru o asociaţie şi, implicit, pentru sine (în calitate de membru şi preşedinte al acelei asociaţii). În baza hotărârii sus-menţionate, entitatea în cauză a obţinut subvenţii în valoare de 38.665,97 lei. Astfel, persoana evaluată a încălcat dispoziţiile art. 77 din Legea nr. 161/2003, coroborate cu dispoziţiile art. 46, alin. (1) din Legea nr. 215/2001 şi art. 47, art. 75 şi art. 77 din Legea nr. 393/2004. Deşi avea posibilitatea, Ilie Lucian Pondiche nu a depus la dosarul de evaluare un punct de vedere în exercitarea dreptului la apărare.
Conform art. 47 din Legea nr. 393/2004, "Aleşii locali sunt obligaţi să menţioneze expres situaţiile în care interesele lor personale contravin intereselor generale. În cazurile în care interesul personal nu are caracter patrimonial, consiliile locale pot permite participarea la vot a consilierului". De asemenea, art. 75 din Legea nr. 393/2004 spune că "Aleşii locali au un interes personal într-o anumită problemă, dacă au posibilitatea să anticipeze că o decizie a autorităţii publice locale din care fac parte ar putea prezenta un beneficiu sau un dezavantaj pentru sine sau pentru: a) soţ, soţie, rude sau afini până la gradul al doilea inclusiv; b) orice persoană fizică sau juridică cu care au o relaţie de angajament, indiferent de natura acestuia; c) o societate comercială la care deţin calitatea de asociat unic, funcţia de administrator sau de la care obţin venituri; d) o altă autoritate din care fac parte; e) orice persoană fizică sau juridică, alta decât autoritatea din care fac parte, care a făcut o plată către aceştia sau a efectuat orice fel de cheltuieli ale acestora; f) o asociaţie sau fundaţie din care fac parte". De asemenea, art. 77 din Legea nr. 393/2004 spune: "(1) Consilierii judeţeni şi consilierii locali nu pot lua parte la deliberarea şi adoptarea de hotărâri dacă au un interes personal în problema supusă dezbaterii. (2) În situaţiile prevăzute la alin. (1), consilierii locali şi consilierii judeţeni sunt obligaţi să anunţe, la începutul dezbaterilor, interesul personal pe care îl au în problema respectivă. (3) Anunţarea interesului personal şi abţinerea de la vot se consemnează în mod obligatoriu în procesul verbal al şedinţei". Conform legii, "persoana faţă de care s-a constatat existenţa conflictului de interese ori starea de incompatibilitate este decăzută din dreptul de a mai exercita o funcţie sau o demnitate publică pe o perioadă de 3 ani de la data eliberării, destituirii din funcţia ori demnitatea publică respectivă sau a încetării de drept a mandatului. Dacă persoana a ocupat o funcţie eligibilă, nu mai poate ocupa aceeaşi funcţie pe o perioadă de 3 ani de la încetarea mandatului".

Ţi-a plăcut articolul? Atunci distribuie-l şi către prietenii şi partenerii tăi! Îţi mulţumim!

Pin It