Aproape 9.000 avize de muncă pentru străini!

Poliţiştii de Imigrări au emis, în perioada ianuarie-mai, 8.749 avize de angajare din contingentul aprobat pentru anul 2019. Dintre acestea, 7.649 au fost emise pentru lucrători permamenţi, 695 pentru detaşaţi, 234 pentru ICT, 116 pentru cei cu înaltă calificare. Cei mai mulţi străini sunt din Vietnam, Moldova, Turcia şi Nepal. Tendinţa de creştere a numărului avizelor de muncă emise cetăţenilor străini a continuat în mod exponenţial, în fiecare lună, de la începutul acestui an. Astfel, în primele 5 luni din 2019, Inspectoratul General pentru Imigrări a gestionat 10.497 cereri pentru emiterea avizelor în vederea angajării în muncă sau detaşării cetăţenilor străini în România. Dintre acestea, 8.749 au fost soluţionate pozitiv, 332 au fost respinse, iar 1.426 sunt în curs de soluţionare. Cele mai multe avize solicitate de către angajatori sunt pentru lucrătorii permanenţi sau detaşaţi în sectoare de activitate din domeniul lucrărilor de construcţii a clădirilor rezidenţiale şi nerezidenţiale, restaurante, comerţ, construcţii de nave şi structuri plutitoare etc. Se remarcă faptul că România devine atractivă şi pentru imigranţii cu înaltă calificare din ţări terţe, posesori de Carte albastră a UE. Aceasta reprezintă permisul de şedere temporară ce urmăreşte să încurajeze imigrarea specialiştilor cu înaltă calificare din ţările terţe pentru a răspunde cererii de lucrători calificaţi în Uniunea Europeană.
Avizul de angajare se eliberează de către Inspectoratul General pentru Imigrări, la cererea angajatorului, dacă sunt îndeplinite atât condiţiile generale, cât şi cele specifice, în funcţie de tipul de lucrător. De asemenea, străinii titulari ai dreptului de şedere temporară pentru studii pot fi încadraţi în muncă pe teritoriul României fără aviz de angajare numai cu contract individual de muncă cu timp parţial cu durata muncii de maximum 4 ore pe zi. Cetăţenilor străini intraţi în România în scopul încadrării în muncă li se prelungeşte dreptul de şedere temporară dacă prezintă contractul individual de muncă cu normă întreagă, înregistrat în registrul general de evidenţă a salariaţilor, din care rezultă că salariul este cel puţin la nivelul celui de bază minim brut pe ţară garantat în plată. În cazul lucrătorilor înalt calificaţi, salariul trebuie să fie la nivelul de cel puţin două ori câştigul salarial mediu brut. În ceea ce priveşte regimul sancţionator reamintim că primirea la muncă pe teritoriul României a unui străin cu şedere ilegală, fără aviz de angajare sau de detaşare, cu sau fără contract individual de muncă încheiat în formă scrisă, se sancţionează cu amendă de la 10.000 la 20.000 lei. Totodată, în funcţie de gravitatea contravenţiilor săvârşite, angajatorii pot fi sancţionaţi şi prin interzicerea unor drepturi, recuperarea totală sau parţială a prestaţiilor, ajutoarelor sau subvenţiilor publice, inclusiv din fonduri UE, atribuite pe o perioadă de până la 12 luni înainte de constatarea faptei şi închiderea temporară sau definitivă a punctului sau punctelor în care s-a săvârşit contravenţia.

Ţi-a plăcut articolul? Atunci distribuie-l şi către prietenii şi partenerii tăi! Îţi mulţumim!

Pin It