Argesexpres.ro - Stiri Curtea de Arges
Fondat în 1999
joi 1 decembrie 2022 23:16

Avertisment pentru șoferii care transportă mărfuri sau călători

Având în vedere obiectivele specifice ale Inspecţiei Muncii stabilite atât prin lege, cât şi prin Programul Cadru de Acţiuni al Inspecţiei Muncii pentru anul 2022, în perioada 7-11 noiembrie, s-a desfășurat Campania Naţională privind respectarea prevederilor legale în domeniul relaţiilor de muncă la transportatorii rutieri de mărfuri şi de călători, transporturi rutiere de mărfuri, transporturi urbane, suburbane şi metropolitane de călători.


Iată care au fost principalele obiective: Identificarea şi combaterea cazurilor de muncă nedeclarată (identificarea în trafic/la sediul angajatorului verificat, a șoferilor aflaţi la locul de muncă organizat de angajator, la momentul controlului, pe bază de fişe de identificare), prin respectarea prevederilor art.151 şi art.16 din Codul muncii – Legea nr.53/2003, republicată cu modificările si completările ulterioare, privind încheierea contractului individual de muncă;


Respectarea prevederilor art.18, art.41, art.43, art.44, art.45 şi art.47 din Codul muncii, privind modificarea contractului individual; Respectarea prevederilor art.103-106 din Codul muncii, privind contractul cu timp parţial; Modul de respectare de către angajator a prevederilor Codul muncii, privind timpul de muncă şi de odihnă (durata şi evidenţa timpului de muncă – art.111 – 119, munca suplimentară – art.120 – 124, munca de noapte – art.125 – 128, repausul zilnic – art.135, repausul săptămânal – art.137 – 138, sărbătorile legale – art.139 – 143); Modul de respectare de către angajator a prevederilor Codul muncii, privind concediul anual de odihnă, art. 145 – 148; Plata salariului precum şi stabilirea şi garantarea în plată de către angajator a salariului minim brut pe ţară (art.164 – 168 din Codul muncii şi H.G. nr. 1071/2021 pentru stabilirea salariului de bază garantat în plată); Respectarea prevederilor H.G. nr.905/2017 privind registrul general de evidenţă a salariaţilor;


Respectarea prevederilor O.G.nr.37/2007 privind stabilirea cadrului de aplicare a regulilor legate de perioadele de conducere, pauzele şi perioadele de odihnă ale șoferilor şi utilizarea aparatelor de înregistrare a activităţii acestora, cu modificările şi completările ulterioare (art.4 alin.3), art.6 alin.3), art.7 lit.c); Respectarea prevederilor HG nr.38/2008 privind organizarea timpului de muncă al persoanelor care efectuează activităţi mobile de transport rutier, cu modificările şi completările ulterioare (art.3, art.4, art.7 şi art.8 lit.b), lit.c) şi lit.e).


Astfel, în domeniul relaţiilor de muncă, au fost efectuate 33 de controale, au fost aplicate 8 sancţíuni, dintre care amenzi în valoare totală de 9.500 lei. Principalele deficiențe constatate au fost: nerespectarea prevederilor legale privind acordarea repausului săptămânal, nerespectarea prevederilor legale privina munca prestată în zilele de sărbători legale, neevidenţierea orelor de muncă prestate zilnic de fiecare salariat, nerespectarea prevederilor legale privind munca de noapte.

Pin It

Economiseşte timp şi bani abonându-te la  la orice poștaș sau oficiu poștal din județ ori din țară!

Abonamentul pe o lună costă 15 lei, pe trei luni 42 de lei, pe șase luni 80 de lei, iar pe un an 150 de lei.