Argesexpres.ro - Stiri Curtea de Arges
Fondat în 1999
joi 1 decembrie 2022 23:19

Școlile pot obține bani prin PNRR pentru dotarea claselor

Ministerul Educației a pus în consultare publică un ghid prin care școlile pot obține finanțare prin PNRR pentru dotarea claselor cu mobilier sau echiparea laboratoarelor de informatică. Este vorba despre Ghidul solicitantului aferent apelului Dotarea cu mobilier, materiale didactice și echipamente digitale a unităților de învățământ preuniversitar, apel de proiecte care va fi finanțat prin Planul Național de Redresare și Reziliență – Componenta C15: Educație. Alocarea financiară totală a apelului de proiecte este de 977.360.200 euro, fără TVA, valoare eligibilă din PNRR.


Finanțări prin consilii județene
Potrivit ministerului, finanțările se contractează prin intermediul autorităților administrației publice locale, constituite la nivel județean, respectiv prin intermediul consiliilor județene și a Consiliului Municipiului București, care vor avea calitatea de solicitant eligibil în cadrul apelului.
Prin finanțările PNRR, unitățile de învățământ preuniversitar cu personalitate juridică, inclusiv cele care funcționează în cadrul instituțiilor de învățământ superior, precum și cluburile, cluburile sportive și palatele copiilor, centrele județene de asistență psihopedagogică vor fi dotate cu echipamente TIC, mobilier și materiale educaționale și sportive.
Toate bunurile și echipamentele achiziționate prin viitoarele proiecte de către CJ/CGMB vor fi oferite spre folosință gratuită beneficiarilor finali ai investițiilor, pentru a fi utilizate exclusiv pentru activități didactice, sportive și extrașcolare cu elevii/copiii, precizează ministerul.

Investiții posibile
În cadrul acestui apel vor fi susținute 4 tipuri majore de investiții: digitalizarea mediilor de învățare din învățământul preuniversitar, prin achiziționarea unor echipamente informatice necesare procesului didactic; dotarea laboratoarelor de informatică din școlile din rețeaua de educație națională de la toate nivelurile, inclusiv din palatele copiilor, cluburi și cluburi sportive, precum și din rețeaua de învățământ profesional și tehnic; dotarea cu mobilier a sălilor de clasă și a spațiilor sportive din palatele și cluburile sportive; echiparea cabinetelor, a cabinetelor de asistență psihopedagogică și a laboratoarelor de științe precum și înființarea unora noi, în situația în care există spații disponibile în unitatea de învățământ sau în alte tipuri de instituții eligibile în cadrul apelului (palate, cluburi, cluburi sportive).

Câte unități pot beneficia de finanțări
Vor fi dotate 75.000 de săli de clasă și 10.000 de laboratoare științifice ale școlilor. Implementarea investiției va fi finalizată până la 30 iunie 2024. Asigurarea dotărilor sălilor de clasă și a laboratoarelor/atelierelor școlare din sistemul preuniversitar – 10.000 de laboratoare pentru științe vor fi echipate în conformitate cu specificațiile de la jalonul 490. Se va acorda prioritate investițiilor pentru unitățile de învățământ care nu au beneficiat de așa ceva în sălile de clasă și în echipamentele de laborator în ultimii 5 ani.
Echiparea laboratoarelor informatice din școlile de educație și formare profesională – 909 unități de învățământ profesional și tehnic vor fi dotate cu infrastructuri și instrumente digitale pentru predare. Investiția include achiziționarea de echipamente pentru clase (cum ar fi proiectoare, sisteme de înregistrare video, sisteme de sunet, camere video și echipamente audio pentru înregistrarea lecțiilor, echipamente cu softuri pentru arhivarea resurselor digitale de predare) și acoperă echipamentele de infrastructură subiacente (cum ar fi electroinstalațiile, rețelele LAN și wi-fi) necesare pentru utilizarea echipamentelor didactice digitale. Implementarea investiției va fi finalizată până la 30 septembrie 2023.


Situația prezentată de minister
Infrastructura precară și dotările inadecvate reprezintă un prim factor în perpetuarea inechității, reducerea atractivității școlilor rurale pentru cadrele didactice bine pregătite și a reputației unităților de învățământ în cadrul comunităților. „Actul educațional se desfășoară în unități din învățământul primar și gimnazial dintre care peste 90% necesită reabilitare, mai mult de 70% fiind localizate în mediul rural. Grădinițele și unitățile de învățământ, în special școlile primare, mai ales din mediul rural, frecventate de copii din medii sociale vulnerabile (de regulă, populația de etnie roma), au infrastructură precară, neîndeplinind standardele de calitate corespunzătoare unei funcționări normale. Transformarea grupei pregătitoare din învățământul preșcolar în clasa pregătitoare și includerea acesteia în ciclul învățământului primar a crescut cererea și concomitent suprasolicitarea infrastructurii învățământului primar.


În același timp, oferta școlară nu este adaptată schimbărilor demografice din ultimii ani. Există școli rurale cu un număr mic de elevi în timp ce suburbiile din jurul marilor orașe nu beneficiază de servicii adecvate. Aproximativ 15% dintre școlile din România funcționează în două schimburi, iar un procent mic chiar în trei schimburi. Funcționarea în două schimburi forțează autoritățile să reducă activitățile extracurriculare, deoarece ziua de școală se reduce prea mult, iar facilitățile din școală pot deveni supraaglomerate pentru activitatea simultană a elevilor din mai multe schimburi.


Din totalul școlilor din mediul urban, 14,5% dispun de o capacitate insuficientă în comparație cu 8,8% dintre școlile din mediul rural. În unele cazuri, pentru a asigura școlarizarea tuturor copiilor din circumscripția școlară, școlile au fost obligate să renunțe la laboratoare, săli de informatică, săli de bibliotecă sau spații în care se desfășurau activități extrașcolare, ceea ce conduce la scăderea calității educației oferite.


În aceste cazuri, există o nevoie acută de investiții care să se concentreze atât spre extinderea spațiilor, astfel încât să poată fi asigurată cuprinderea tuturor copiilor de vârstă școlară, cât și pe creșterea calității actului educațional, prin asigurarea spațiilor și dotărilor necesare, inclusiv a laboratoarelor de specialitate”, potrivit ministerului.

Pin It

Economiseşte timp şi bani abonându-te la  la orice poștaș sau oficiu poștal din județ ori din țară!

Abonamentul pe o lună costă 15 lei, pe trei luni 42 de lei, pe șase luni 80 de lei, iar pe un an 150 de lei.