Argesexpres.ro - Stiri Curtea de Arges
Fondat în 1999
vineri 31 martie 2023 18:49

Guvernul modifică procedura de calcul a contribuției la sănătate pentru persoanele care nu sunt salariate

Asigurarea opțională va putea fi făcută doar în limita a de trei ori salariul de bază minim brut pe țară. Pentru concedii și indemnizații de maternitate, persoanele care încheie opțional contract de asigurare de sănătate nu vor mai putea alege venit de până la de 12 ori salariul de bază minim brut pe țară. Prevederile actuale stabilesc că persoanele care nu sunt salariate se pot asigura opțional în sistem pentru a beneficia de concedii medicale și de indemnizații de asigurări sociale de sănătate, pe bază de contract de asigurare, prin care își asigură un venit lunar ales care nu poate fi: mai mic decât valoarea salariului de bază minim brut pe țară garantat în plată; mai mare decât valoarea de 3 ori a acestuia.


Excepție sunt persoanele care optează pentru încheierea contractului de asigurare cu scopul de a beneficia de concedii medicale și indemnizații pentru maternitate. Propunerea este ca toate persoanele fizice, care nu realizează venituri din salarii, să se poată asigura opțional în sistem pe bază de contract pentru a beneficia de concedii și indemnizații, numai în limita sumei cuprinsă în declarația fiscală depusă în vederea plății contribuției de asigurări sociale de sănătate potrivit Codului fiscal. Aceasta nu poate depăși valoarea de 3 ori a salariului de bază minim brut pe țară garantat în plată, stabilit potrivit legii.


De ce se propun modificările de lege


Autoritățile invocă „asigurarea unui echilibru între tratamentul aplicat persoanelor asigurate salariate și celor care se asigură opțional”, „protecția asiguraților prin gestionarea eficientă a bugetului Fondului, prin instituirea de măsuri, ce constau, în principal, în eficientizarea activității de acordare, precum și în responsabilizarea asiguraților beneficiari de certificate de concediu medical”.


În nota de fundamentare a proiectului de ordonanță de Guvern se arată că, pentru concedii de maternitate se asigură prin plata unui procent de 1% calculat la o bază de calcul de 12 salarii minime brute lunare, timp de 6 luni (360 lei/lună), pentru care, din bugetul FNUASS se plătește o indemnizație lunară, pentru o perioadă de 126 de zile (4 luni), calculată ca un procent de 85% din media veniturilor astfel declarate.


Astfel, pentru cele 126 de zile (4 luni) de concediu de maternitate persoana primește de la CAS o indemnizație lunară: 36.000 lei x 85% = 30.600 lei x 4 luni = 122.400 lei (din care se reține contribuția pentru asigurări sociale – pensii, după caz, întrucât persoanele pentru care nu există obligația plății unei astfel de contribuții vor beneficia de întreaga sumă).


Ponderea majoritară a solicitărilor de încheiere a contractelor de asigurare o constituie componenta pentru sarcină și lăuzie (maternitate), valoare asigurată fiind în majoritatea cazurilor situată la plafon maxim, chiar dacă persoanele se asigură pentru sănătate la nivelul unui salariu minim brut pe țară.


În această situație se mai află și persoane fizice, cu venituri relativ mici din salarii, indemnizație de șomaj, pensie de invaliditate sau urmaș, indemnizație de ajutor social, care solicită plătitorilor încetarea acestor drepturi în scopul asigurării pentru concedii și indemnizații de asigurări sociale de sănătate ca persoane fără venituri, prin încheierea unui contract de asigurare, ceea ce a condus la un impact semnificativ asupra bugetului FNUASS.


Persoanele asigurate salariate plătesc atât contribuția de asigurări sociale de sănătate, cât și contribuția pentru concedii și indemnizații de asigurări sociale de sănătate la venitul realizat, neavând opțiunea de a se asigura facultativ la un venit mai mare, ceea ce determină o inegalitate între valoarea indemnizațiilor de maternitate de care beneficiază marea majoritate a persoanelor asigurate salariate, față de valoarea indemnizațiilor de care beneficiază persoanele nesalariate, care se pot asigura opțional la un venit liber ales.


Potrivit actului normativ, „se impune implementarea de urgență a unui mecanism echitabil și unitar, care să înlăture inechitățile apărute în practică, să respecte principiul egalităţii între cetăţeni”.


De asemenea, „se impune reglementarea în mod nediscriminatoriu a unor măsuri care să conducă la echilibrarea între veniturile alocate bugetului FNUASS și costurile reale suportate de fond pentru plata indemnizațiilor de asigurări sociale de sănătate, în sensul stabilirii bazei maxime de calcul al indemnizațiilor de maternitate de la 12 salarii minime brute pe țară lunar, la 3 salarii minime brute pe țară lunar, în cazul persoanelor fizice care se asigură opțional pentru concedii și indemnizații de maternitate”.
Acest nivel este în prezent pentru toate celelalte tipuri de concedii medicale, respectiv incapacitate temporară de muncă, recuperarea capacității de muncă, îngrijirea copilului bolnav, risc maternal etc.

 

Pin It

Economiseşte timp şi bani abonându-te la  la orice poștaș sau oficiu poștal din județ ori din țară!

Abonamentul pe o lună costă 10 lei, pe trei luni 28 de lei, pe șase luni 54 de lei, iar pe un an 100 de lei.