Se schimbă factura de energie electrică!

Din luna martie 2016, clienţii casnici neeligibili vor primi factura de energie electrică într-un nou format, unic la nivel naţional, impus tuturor furnizorilor de energie electrică de către Autoritatea Naţională de Reglementare în domeniul Energiei. Facturile care vor fi transmise începând cu luna martie 2016 vor avea următoarele caracteristici: un format simplificat şi vor ajuta clientul să plătească atât cât consumă. În cazul în care clientul transmite în perioada menţionată pe factură indexul autocitit la numărul 0800.500.500, următoarea factură va fi emisă conform indexului comunicat de acesta. În luna în care are loc citirea contorului de către operatorul de distribuţie, aceasta are prioritate asupra indexului autocitit transmis de client. În plus, un alt element de noutate este faptul că în mediul urban, clienţii casnici neeligibili vor primi factura de energie electrică lunar, iar în mediul rural, aceştia vor avea incluse pe factură şi alte taxe reglementate legal, pentru o evidenţă mai clară a facturilor primite.

Precizări de luat în seamă!

Cantitatea de energie facturată este în continuare stabilită prin convenţia de estimat sau prin transmiterea indexului autocitit pentru lunile în care contorul nu este citit de către operatorul de distribuţie, iar odată la trei luni în mediul urban, respectiv odată la şase luni în mediul rural are loc citirea contorului de către personalul specializat al operatorului de distribuţie. În ceea ce priveşte frecvenţa plăţilor, aceasta nu se modifică nici în cazul clienţilor casnici din mediul urban, care vor avea în continuare date de scadenţă lunare şi nici în cazul clienţilor casnici din mediul rural, care vor putea achita în continuare facturile odată la două luni.

Clienţii îşi pot alege cum primesc facturile

Dacă există clienţi casnici din mediul urban care s-au obişnuit cu transmiterea trimestrială a facturii şi preferă s-o primească în continuare astfel, pot solicita în scris oricând, în mod gratuit, prin oricare dintre canalele de comunicare puse la dispoziţie, să revină la facturarea trimestrială, după citirea de regularizare. Aceştia vor primi factura în noul format, iar cantitatea de energie facturată va corespunde consumului înregistrat pe parcursul celor trei luni. În cazul în care există clienţi care preferă formatul anterior de factură şi li se pare mai util, aceştia pot solicita revenirea la acel format. Pentru detalii referitoare la noul sistem de facturare, clienţii pot accesa www.cezinfo.ro, www.cez.ro sau pot intra în contact direct cu unul dintre operatorii de la Info-Linia CEZ, 0251/929 sau din centrele de relaţii cu clienţii CEZ.

 

Pin It