Argesexpres.ro - Stiri Curtea de Arges
Fondat în 1999
mari 19 octombrie 2021 05:36

Peşterile de la Piscu Negru


Transfăgărășanul, cu o lungime de 151 kilometri nu este doar unul dintre cele mai frumoase drumuri din lume ci și calea care face drum către numeroase obiective turistice, unele dintre ele foarte puțin cunoscute, așa cum sunt peșterile de la Piscu Negu. Acestea sunt o arie protejată de interes naţional, ce corespunde categoriei a IV-a IUCN (rezervaţie naturală de tip speologic), situată în judeţul Argeş, pe teritoriul administrativ al comunei Arefu. Rezervaţia naturală se află în Munţii Făgăraş şi are o suprafaţă de 0,50 hectare. Aria naturală reprezintă o serie de cavităţi în abruptul Vârfului Piscu Negru (2.248 m), străbătută de cursuri de apă, cu cascade şi galerii cu diferite forme concreţionare de ghirlande, coloane, pânze, cristale, stalactite, baldachine, etc.


Accesul către peşterile de la Piscu Negru se face doar de pe Transfăgărăşan, din nord – prin tunelul de la Bâlea, iar din sud – dinspre localitatea Curtea de Argeş, cu excepţia lunilor de iarnă, perioadă în care partea alpină a traseului este închisă.
Peștera 1 se găsește la aproximativ 310 metri de la intrarea în galerie, pe o ramificație spre dreapta. Declarată ca fiind cea mai lungă din munții Făgăraș, cu o lungime cartată inițial la 447 metri, peștera a ajuns, astăzi, la o desfășurare cunoscută de 791 metri, o denivelare de cca. 43 metri și o extensie laterală de 182 metri. Este străbătută de două cursuri de apă, pe cele două ramuri ale peșterii, care se unesc mai jos. Pe ramura vestică, care are și debitul cel mai mare, s-au creat câteva cascade spectaculoase, una dintre ele atingând aproximativ opt metri înălțime. Cursul de apă din galeria estică are un debit mai mic și dispare brusc la un moment dat.
Peștera 2 se află în apropierea primei, pe o galerie lateral stânga, la 348 metri de la intrare. Datorită poziționării intrării, respectiv la baza galeriei de prospecțiune, aceasta a fost folosită de mineri pentru deversarea apei, care venea din amonte. Ea are o dezvoltare de aproximativ 150 metri și o denivelare de 22 metri.
Peștera 3 se află la 165 metri de la intrarea în galerie și a necesitat, la început, eforturi considerabile pentru derocare, dezvoltându-se pe ambele părți ale galeriei, dar în special spre Sud. Are 115 metri dezvoltare și aproximativ șapte metri denivelare, cu o extensie de aproximativ 47 metri. Este în mare parte joasă, strâmtă, cu acces anevoios. Speologii consideră că ea s-a format prin curgere sub presiune și remodelată apoi prin curgere liberă.


Peștera 4 a fost descoperită pe o laterală, spre dreapta, între peșterile 3 și 1 ale galeriei principale, și se dezvoltă paralel cu acestea. Are două accese prin două galerii mici și asemenea celei dinainte, are în general spații incomode, greu de parcurs. Cavitatea are o dezvoltare de 348 metri și aproximativ 34 metri denivelare. Pe toată întinderea, se constată existența unor cantități mari de sedimente.


Peștera 5 se află pe prima latură spre stânga, după Peștera 3, spre Peștera 1. Pentru a fi accesibilă, a fost nevoie de decolmatări și derocări succesive pe o galerie ascendentă, ajungându-se astfel la cartarea unei dezvoltări de mai bine de 17 metri și a unei denivelări de aproximativ 14 metri.
Peşterile de la Piscu Negru au fost descoperite în timpul lucrărilor în galeria de prospecţiune minieră din această localitate, în anii 1980. Această galerie a fost săpată la baza muntelui de pe versantul drept al Văii Capra, unde se intersectează cu valea Izvorului Sec.


Grotele sunt în curs de cercetare și cartare și necesită măsuri majore de consolidare și întreținere ale tronsoanelor de galerii ce conduc spre ele. Debitele importante de apă ce le parcurg, dar și galeriile cu lungimi apreciabile, fac din aceste peșteri obiective turistice de interes pentru turismul de explorare și aventură.

 

Pin It

Economiseşte timp şi bani abonându-te la  la orice poștaș sau oficiu poștal din județ ori din țară!

Abonamentul pe o lună costă 15 lei, pe trei luni 42 de lei, pe șase luni 80 de lei, iar pe un an 150 de lei.