Argesexpres.ro - Stiri Curtea de Arges
Fondat în 1999
joi 1 decembrie 2022 23:19

Rubrică aniversară - ELECTROARGEȘ 50 - Monografie. XLII -

 

MĂRTURII

 

Dr. Ing. Dumitru ULIERU (II)

Colaborarea din citadela muncitorească EL-AG

 

După timpul ultra-scurt de amenajare a trebuit să ies în calea furtunii generate de conceptul diferit al organizării muncii din citadela muncitorească EL-AG. În ICEP, specificul tehnologiei de fabricație pentru fiecare dintre familiile de produse era independent de starea sau stadiul fabricației din celelalte linii de fabricație, deci fiecare putea funcționa independent cu viteza de circulație a materiilor prime și a semifabricatelor diferite și independente de specificul de la un atelier la altul.

În primul rând, în EL-AG specificul fabricației era organizat pe un flux tehnologic complet integrat, de a cărui funcționare depindea modul de realizare a sarcinilor și planului de producție pentru fiecare atelier conectat la acest flux principal.

În al doilea rând, în EL-AG fluxul tehnologic avea o lungime mare în timp și spațiu, având că puncte de intrare prelucrarea materiilor prime brute: profile metalice, bandă silicioasă, granule materiale plastice, aliaje materiale turnare sub presiune, conductori sârmă emailată bobinaj, granule rășini electroizolante etc..

Prin acest mod de organizare a fluxului, interesul fiecărui muncitor era foarte mare la nivelul general pentru funcționarea continuă în mod normal a fabricației și, în mod particular, pentru funcționarea continuă a fabricației în aria lui de acțiune.

Închiderea fluxului de fabricație pe banda de montaj corespunzătoare era un factor suplimentar de stres și determinare a interesului fiecărui muncitor, deoarece lipsa unui singur reper aparent fără importanță (de ex., chiar la nivel de șurub sau șaibă) determina imposibilitatea continuării producției de asamblare și, respectiv, a finalizării planului de producție pentru tipul respectiv de produs.

Organizarea diferită a fluxului tehnologic diferit pentru fabricația componentelor electronice față de fabricația produselor electrotehnice a determinat un mod diferit de responsabilitate față de îndeplinirea normelor de lucru planificate în unitate de timp. Astfel, întotdeauna în cazul unor defecțiuni survenite la echipamentele conducătoare în mod uzual, se intervenea la orice oră din zi sau din noapte. Am desfășurat multe intervenții care începeau seara și se terminau după miezul nopții, spre exasperarea familiei cu care mă întâlneam foarte puțin.

Pentru mine, a fost necesară o activitate intensivă de documentare tehnică în domeniul echipamentelor și utilajelor specifice tehnologiei de fabricație a produselor electrotehnice, al mașinilor unelte și prelucrărilor mecanice specifice. Dacă în fabricația componentelor electronice, din exigențele de posibilă contaminare a produselor, acționările pneumatice sunt motorul funcționării utilajelor tehnologice în tehnologiile de fabricație, în schimb, pentru produsele electrotehnice, motorul funcționarii utilajelor este asigurat de acționările hidraulice cu sistemele aferente: pompe hidraulice, servovalve, distribuitoare, comutatoare sau regulatoare de presiune.

Avansarea pe treptele formării profesionale și perfecționării manageriale

Având în vedere că în perioada 1981/82 s-a efectuat o rocadă la nivelul conducerii administrative a întreprinderii IPEE-EL-AG determinată de participarea d-lui Simion Grama – ing. șef IPEE-EL-AG – la cursuri de specializare cu scoatere din producție, managementul administrativ a fost repoziționat de d-l ing. Nicolae Vaidescu – director în funcțiune al IPEE-EL-AG – cu d-l ing. Gheorghe Olteanu, din poziția de director Fabrică EL-AG în cea de ing. șef IPEE-EL-AG și, respectiv, ing. Dumitru Ulieru – din șef secție Mecano – Energetică, pe postul de Director Fabrică EL-AG.

În această poziție am avut o perioadă intensivă de instruire și cunoaștere a cerințelor și exigențelor managementului fabricației de serie industrială pentru produsele EL-AG, complet diferit de tehnologia ICEP, dar și al caracterului și potențialului deosebit al colectivului EL-AG structurat pe cele trei secții de producție principale: Secția Montaj – ing. Stan Florea – șef secție – personal 800; Secția Sculărie – ing. Gheorghe Chiriac / ing. M. Florescu – personal 400; Secția Montaj – ing. Ion Boncu – personal 600; Secția Mecano-Energetică – ing. Constantin Mazilu – personal 320.

 

Am fost încântat de calitatea colaborării cu colectivul EL-AG, care a beneficiat și de o structură organizatorică adecvată și elaborată, în care un aport deosebit l-au avut calitatea umană și profesională a unui grup de personal de execuție de excepție, calificat și specializat anterior în alte colective de înalt profesionalism: Motoare Electrice Pitești și Electromotor Timișoara în poziția de maiștri. Acestui personal de execuție cu experiență în producție li s-au adăugat și maiștrii tineri și talentați, crescuți în EL-AG, care s-au calificat și educat în școala postliceală de maiștri din liceul industrial Electroargeș unde, pentru 3 ani, am participat în calitate de cadru didactic asociat la educația profesională prin activități didactice de specialitate. Unul dintre absolvenți este, ca ex., ms. Ilie Peștișor, șef formație întreținere Secție Montaj. Tot acest personal de execuție mi-a permis obținerea permanentă de rezultate maxime corespunzător unei structuri diverse tipo-dimensionale a planului de producție a produselor, cu o creștere valorică și cantitativă în continuă amplificare de la o lună la altă.

 În loc de epilog

După finalizarea cursurilor, d-l ing Simion Grama a revenit în poziția inițial deținută de ing. șef IPEE-EL-AG, iar rocada cadrelor de conducere administrativă s-a derulat în sens invers. Subsemnatul am revenit în poziția anterior deținută de șef secție Mecano-Energetică. Ulterior, în anul 1983, urmare și unei dorințe personale, am dat curs solicitării Ministerului Industriei Electronice și Electrotehnice și a Centralei Industriale CIETC: am fost solicitat pentru dezvoltarea proiectului de realizare a unității de elită a industriei electronice din România MICROELECTRONICA București, pe care am luat-o la același stadiu cu al construcției la ICEP (turnare pardoseli interioare), întrucât tot restul era în stadiu de concepție. O prima constatare impresionantă a fost diferența remarcabilă între calitatea umană și profesională a celor două colective din subordine de la Argeș și București, cu maximul de apreciere pentru calitatea colectivului din Argeș.

Astfel am început, din februarie 1983, o nouă epopee care a durat până în 1992, pe care am continuat-o cu succes pe parcursul altor 11 ani de perfecționare și instruire permanentă la nivel profesional și academic.

Pentru mine a fost și a doua experiență de succes a evoluției posibile prin forțe proprii, de la inginer principal la director tehnic producție. Ulterior, din 2012 (ca în toți cei 40 de ani de conviețuire în familie) am urmat dorința regretatei soții Elena , locuind cvasi-permanent în locuința pe care a amenajat-o singură cu mult drag și efort, ca mare iubitoare a plaiurilor argeșene natale de care era foarte mândră, începând astfel cel de-al doilea exil la Pontul Euxin din Argeș.


(Va urma)

Gheorghe Olteanu a activat în perioada aprilie 1970 - ianuarie 1990 în cadrul ELECTROARGEȘ în calitate de stagiar, proiectant, șef proiectări produse noi, șef CTC laboratoare, ing. șef și director al fabricii. După o carieră de zece ani ca director general la Ministerul Industriilor, patru ani ca Vicepreședinte la Multinaționala Luxten, zece ani ca director general la Institutul de Cercetări Energetice ICEMENERG București, doi ani președinte C.S. la Transelectrica și un an consilier al Ministrului Economiei, azi este consilier pentru inovare la CNR - CME (Consiliul Național Român al Consiliului Mondial al Energiei).


Pin It

Economiseşte timp şi bani abonându-te la  la orice poștaș sau oficiu poștal din județ ori din țară!

Abonamentul pe o lună costă 15 lei, pe trei luni 42 de lei, pe șase luni 80 de lei, iar pe un an 150 de lei.